January 13, 2019

Worship

Speaker: Erick Sorensen Series: Ecclesiastes Topic: Worship Scripture: Ecclesiastes 5:1-7